Phản hồi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc đề xuất nào để cải thiện trò chơi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua mail support@conquiztador.online và đến nhóm Telegram https://t.me/ConquiztadorOnline


conquiztador