Обратна връзка

If you have any questions, comments or suggestions for improving the game, feel free to contact us by mail and to the Telegram group

Ако имате някакви въпроси, коментари или предложения за подобряване на играта, не се колебайте да се свържете с нас по пощата support@conquiztador.online и в групата в Telegram https://t.me/ConquiztadorOnline.


conquiztador